Lange tijd afgestemd zijn geweest op anderen. Je een marionet voelen. Leren grenzen aangeven vanuit de neiging overal JA tegen te zeggen. Wijsheid vinden in afleidingen. Balans zoeken in dualiteit. Het lot kunnen ervaren. Verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap op je nemen.

Luister naar het verhaal van Uitgesproken Bouwer (Manifesting Generator) Nanette Gerritsen en wordt meegenomen in hoe haar Zakelijk Human Design in de praktijk tot uitdrukking komt.

Deze wijze dame geeft prachtige inzichten vanuit haar levenservaring waarbij zij deelt hoe zij geleerd heeft om meer naar zichzelf te luisteren, letterlijk te emigreren naar een plaats van rust en om grenzen te stellen. Ze biedt inspiratie om anders naar jezelf en het verhaal dat wij onszelf vertellen te kijken.
Laat je meenemen in het krachtige en openhartige verhaal van dit wijze rolmodel! Voor meer informatie over Nanette en haar prachtige, nieuwe onderneming: www.metnanette.nl